Team-coaching door middel van spiegelresonantie om op een snelle en effectieve manier:

  • vergroten van inzicht in eigen gedragspatronen,
  • meer helderheid over de samenhang en relatie eigen patronen en gedragspatronen van de ander,
  • van binnenuit voelen van eigen gedragspatronen en patronen van de ander,
  • duidelijkheid over meer gezonde gedragsalternatieven,
  • toenemen van onderling begrip,
  • verbeteren van de teamcohesie,
  • een vlottere communicatie van teamleden.

Met het team-doel als uitgangs- en richtpunt.

Karien:  “Ik schep een omgeving waarin teamleden zich veilig en vertrouwd voelen om voor elkaar een spiegel te zijn. Teamleden resoneren op elkaars innerlijke patronen en geven elkaar hierdoor een inkijk in eigen gevoelens en gedrag. Door deze ervaring ontstaat toenemend begrip voor zichzelf en de ander. Het teamlid krijgt helder hoe in de praktijk van alledag op meer gezonde wijze en met hernieuwde energie de eigen taak kan worden opgepakt om het gezamenlijke team-doel te realiseren.”