Krachtig in je eigen leven staan, je eigen verlangens kunnen en durven leven is als mens maar mogelijk als je jezelf kent en bent.

Zoek jezelf broeder, zoek jezelf zuster, wees en blijf alleen jezeeeeelf… ; zoals Van Kooten & De Bie het in de vorige eeuw reeds zo “simplisties” bezongen.

Pas wanneer ik bewust ben van wie ik werkelijk ben zal ik in staat zijn om op mijn eigen unieke wijze een waardevol steentje bij te dragen aan het samen-leven. De steen, kiezel of kei die jij verlegt in de rivier van het samen-leven op aarde zal de stroom voorgoed veranderen.

Ervaar je dat jouw levensstroom ergens geblokkeerd is geraakt doordat je steeds weer tegen moeilijkheden aanloopt in relatie tot jezelf of de ander? Wil je begrijpen hoe dat komt en hoe je de blokkade kunt oplossen?

Een opstelling is een eenvoudig, direct en krachtig middel om onzichtbare dynamieken in jezelf, in je familie- of organisatiesysteem zichtbaar en bewust te maken.

Werkwijze:

In een opstelling van het Verlangen formuleer je in één zin jouw, tot nu toe, onvervulde verlangen. Deze zin dekt op dat moment de lading van jouw verlangen. De woorden waaruit de zin is opgebouwd zet je neer in de ruimte. Je vraagt hiervoor één of meerdere personen. Deze personen worden bijgevolg de representant van het opgestelde woord.

Er ontstaat een interactie tussen jou en de representant van het woord en tussen de representanten onderling. De informatie en dynamieken die hierdoor hoorbaar en zichtbaar worden geven inzicht in dat wat jouw levenskracht inzake je geformuleerde verlangen blokkeert. Het geeft je een dieper inzicht in de drijfveren van je gedrag, gevoelens, emoties en gedachtepatronen. Het geeft inzicht in je overlevingspatronen en mogelijk worden achterliggende trauma’s van jezelf en vorige generaties zichtbaar.

Veelal werken de inzichten en ervaringen, opgedaan tijdens de Opstelling van het Verlangen, nog langere tijd door.

Ze dragen bij aan jouw groeiproces naar meer autonomie en naar een wezenlijk contact met je eigen zelf, met de ander en met de kunst van het leven.

INDIVIDUELE COACHING